Reactie Bestuur op het Ledentevredenheidonderzoek

We zijn blij met de uitslag van het ledentevredenheidsonderzoek. Op de meest belangrijke punten, sfeer bij de club, baanbeschikbaarheid, kwaliteit van de lessen, doen we het goed.

Afgelopen seizoen hebben we een contract getekend met Sports. Door de samenwerking met OLTC te zoeken beogen we een hoger aanbod van lessen en meer diversiteit van leraren op onze club. De kosten voor tennisles zijn hierdoor, maar natuurlijk ook door inflatiecorrectie, gestegen. We blijven in gesprek met Sports om het lesaanbod te verhogen.

De wens om meer lesaanbod en activiteiten staat op gespannen voet met de baanbeschikbaarheid. Als bestuur proberen we hierin een gulden middenweg te vinden. Daarnaast zullen de activiteiten georganiseerd moeten worden door vrijwilligers. Het leven lijkt steeds drukker te worden en het aantal mensen dat tijd en zin heeft om een activiteit te organiseren of een taak op zich te nemen daalt. Het bestuur buigt zich over manieren om meer vrijwilligers te enthousiasmeren, bijvoorbeeld door een pool op te zetten met leden die af en toe een afgebakende taak op zich willen nemen en aan (ouders van) (nieuwe) leden duidelijk te maken dat het uitgangspunt is dat bij een lidmaatschap ook het helpen van de club hoort. Tegelijkertijd moeten de vrijwilligers beter de waardering voelen die de club absoluut voor hen heeft.

Een van de speerpunten voor 2023 was het pimpen van het clubhuis. De barcommissie heeft hier afgelopen seizoen hard aan gewerkt: nieuwe koffiemachine, verlichting en barkrukken. En ze zijn nog niet klaar. De opbrengt van de Grote clubactie wordt gedeeltelijk gebruikt om meubels te vernieuwen. Hiervan willen we natuurlijk goed gebruik maken door activiteiten te organiseren in het clubhuis, bijvoorbeeld het gezamenlijk kijken naar de finales van Grand Slams en een nieuwjaarsborrel.

Wat communicatie betreft onderzoeken we de mogelijkheden om voor korte verzoeken, herinneringen en polls meer de ClubApp of WhatsApp te gebruiken. Het clubnieuws blijft via de mail in een nieuwsbrief komen. Overigens is iedereen natuurlijk van harte welkom bij de ALV. Om de mening en ervaringen van de leden beter mee te laten wegen bij beleidsbeslissingen zijn we voornemens elk jaar een ledentevredenheidsonderzoek te doen. Zo kunnen we ook zien of de genomen acties resultaat hebben gehad. Daarnaast horen we graag van onze leden via de ouderwetse ideeënbus. 

Speerpunten 2024

Een heleboel plannen dus. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek en de statistieken van de afgelopen jaren hebben we een aantal speerpunten voor seizoen 2024 geformuleerd.

De meeste uitschrijvingen zijn van leden die een of twee jaar lid zijn geweest. Ook blijkt dat leden die deelnemen aan activiteiten zoals les, toernooien en competitie minder snel afscheid van de club nemen. Daarom is de eerste van de vier speerpunten behoud nieuwe leden. Daarnaast willen we de betrokkenheid van leden stimuleren en vrijwilligers aantrekken voor onder andere het organiseren van (nieuwe) tennisactiviteiten. Ook krijgt de communicatie aandacht en geven we extra aandacht aan de voltooiing van het opknappen van het clubhuis en het gebruik ervan.

Als laatste een oproep aan alle leden: als jij ook iets voor de club wilt doen, een kleine taak of een grote klus, laat het dan weten. Je kunt iemand van het bestuur aanschieten of een mailtje sturen naar secretariaat@tcdeleidsehout.nl. Doe dit ook als je niet zo goed weet wat je zou willen doen. Er zijn genoeg klusjes en taken; er zit er vast een bij die goed bij jou past.

Nieuws Overzicht