VertrouwensContactPersoon (VCP)

Om het al onze leden makkelijk te maken om grensoverschrijdend gedrag te bespreken hebben we, conform de richtlijnen van het Centrum Veilige Sport Nederland, binnen de vereniging een VertrouwensContactPersoon (VCP). De VCP is een centraal aanspreekpunt om te zorgen dat sporten leuk en veilig blijft. De VCP  zal een gesprek met je hebben als er meldingen zijn over grensoverschrijdend gedrag of als je iets hebt waargenomen en twijfelt of dat gedrag wel passend was. Dit kan gaan over allerlei verschillende zaken zoals pesten, discriminatie of (sexuele) intimidatie maar ook indien je een bepaalde situatie als onprettig of ontoelaatbaar ervaart. Het gesprek tussen jou en de VCP blijft vertrouwelijk en de VCP zal in gesprek met jou bepalen welke vervolgstappen mogelijk en wenselijk zijn.

Taken van een VertrouwensContactPersoon

De VCP is binnen onze vereniging het aanspreekpunt voor preventie en signalen van grensoverschrijdend gedrag.

De VCP zet zich in voor preventie van grensoverschrijdend gedrag. De VCP adviseert hierbij het bestuur over sociale veiligheid en helpt het bestuur bij het uitvoeren van beleid hieromtrent.

Verder heeft de VCP een rol bij de signalering van incidenten. De VCP gaat dan in gesprek met de betrokkene(n) om voor de eerste opvang te zorgen. De VCP denkt hierbij over mogelijke oplossingen en noodzakelijke acties en bespreekt de vervolgstappen.

De VCP kan ook helpen om je de weg te wijzen naar hulpverlenende instanties of om in contact te komen met een VertrouwensPersoon of een case manager van het Centrum Veilige Sport Nederland. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met hen op via telefoon 0900-2025590, mail centrumveiligesport@nocnsf.nl of ga voor meer informatie naar hun de website: https://centrumveiligesport.nl

De VCP is géén hulpverlener en behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. De VCP doet bij incidenten ook géén onderzoek in de vereniging.

De VCP maakt samen met de betrokkene(n) een verslag en zal daarmee melding doen van het gesprek bij het bestuur. Het verslag wordt door het bestuur bewaard op wijze zoals voorgeschreven door de AVG.

VertrouwensContactPersoon TC De Leidse Hout

Bij onze vereniging is de huidige VCP Ellen De Jong.

Tijdens de ALV van februari 2023, is al aangekondigd dat Ellen zal worden aangesteld als Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Op de website (link hiernaartoe) vind je uitgebreide informatie over wat een VCP doet en niet doet. Belangrijk om te weten is dat een VCP aanspreekpunt is voor alle leden omtrent zaken die je als grensoverschrijdend ervaart. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Met jou samen worden eventuele vervolgstappen besproken. Een daarvan is dat de VCP de melding, met jouw toestemming, doorzet naar het bestuur. Baukje Zitman is het bestuurslid die dit verder in het bestuur bespreekt.

Ook zaken of gebeurtenissen die je misschien niet ernstig genoeg vindt voor een melding zijn alsnog goed om te bespreken met de VCP. De VCP is namelijk ook degene die het bestuur adviseert over hoe we het sporten binnen de vereniging veilig en prettig kunnen houden.

Als je een gesprek met Ellen wil kan je haar een e-mail sturen: jongeijk@icloud.com . Geef in die mail ook aan hoe en wanneer zij met jou kan bellen. Zij zal dan binnen twee dagen contact met je opnemen.

Wie is Ellen?

Ellen de Jong is sinds 1998 lid van de Tennisclub en vast voor velen een bekend gezicht. Zo is Ellen o.a. al 20 jaar betrokken bij het organiseren van het Rackettrekken op de maandagvond. Ook was zij tot februari 2023 lid van het bestuur. Ellen woont in de Raadsherenbuurt en is in haar werkzame leven actief als (Team-)Coach.

Reglementen Overzicht