Alles over de bar

Bardiensten

Het bardienstrooster kun je vinden op de website bij Clubhuis/bar -> Bardienstrooster kom je in het barrooster van de club (na inloggen). Je kunt hier  een dag en een tijdstip kiezen waarop je je wilt inschrijven. Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail van je inschrijving. Tijdens het seizoen krijg je 8 dagen en 2 dagen voor je bardienst een herinneringsmail om aanwezig te zijn voor je bardienst. Heb je vragen over de bardiensten mail dan naar bar@tcdeleidshout.nl. 

Alle seniorleden zijn voor de resterende tijd ingedeeld voor maximaal 2 bardiensten à 3 uur. De bardiensten worden door één persoon gedaan. Alleen bij het Open Toernooi, als het plaatsvindt, worden er meer personen ingedeeld, vanwege de te verwachten drukte. Indien een lid niet komt opdagen, dan wordt een boete opgelegd. De boete bedraagt € 35,- per lid en wordt via automatische incasso geïnd. 

Indien je onverhoopt verhinderd bent dan is het je eigen verantwoordelijkheid om een vervanger te regelen. Benader een ander lid of vraag één van de vrijwilligers die het tegen een kleine vergoeding (25 euro). lees voor meer achtergronden op deze pagina. Deze afkoopvergoeding dient te worden voldaan aan degene die de bardienst voor u waarneemt. Hieronder vind je namen en contact gegevens van personen die de bardienst tegen vergoeding kunnen overnemen. 

Ben Zech: 06 – 12 49 88 49, bzech2003@yahoo.com

Frank van Hagen, 071 – 517 69 03, frankvanhagen@versatel.nl

Yvonne van Eijndhoven, 06 – 39 55 55 04, eijndhov@live.com

Mariken van der Feen, 06 – 43 91 74 46, marikenvanderfeen@live.nl

De exploitatiecommissie is overigens altijd geïnteresseerd in leden vanaf 18 jaar die in deze achterwacht willen optreden: geef u op via bar@tcdeleidsehout.nl

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om bardiensten te ruilen met andere seniorleden, dit gaat via de bardienstrooster op de website. 

Afkoop van de bardienst voor het seizoen 2021 is mogelijk tegen betaling van € 75,-. Het barrooster en dus de openstelling van het clubhuis loopt normaal gesproken van half maart t/m half november, de banen kunnen langer bespeelbaar zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden. Heb je eerder afgekocht dan krijg je van de barcommissie bericht over de afkoop voor het volgend jaar. Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd.

Instructie sleutelkastje (bij de Krullevaar)

Als je bij de Krullevaar voor de deur staat, zie je het kastje links naast de regenpijp hangen. Het kastje heeft een zwart beschermingskapje dat je kunt openen door aan de grip bovenaan te trekken zodat het kapje loskomt. 

Het sleutelkastje wordt zichtbaar:

Links zie je een rij met van boven af: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – A.

 En rechts : 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – B. 

Om het kastje te openen ga je als volgt te werk:

1. Druk voordat je de code invoert altijd op de knop ‘CLEAR’, zodat alle knopjes in de beginstand staan.

2. Voer de code in (even goed doordrukken, er is enige weerstand) en druk de knop ‘OPEN’ naar beneden, zodat het kastje naar voren openklapt. Pak de sleutel eruit en sluit het kastje weer. Als je de knop ‘OPEN’ ingedrukt houdt, kan je het klepje zo weer sluiten, zo niet dan moet je de code nogmaals gebruiken (TIP). 

3. Bij verkeerde code de knop ‘CLEAR’ gebruiken om naar de beginstand terug te keren.

 4. Sluit het beschermingskapje weer.

Sleutelkastje voor de kleedkamers

Er  is een sleutelkastje aan de buitenkant van het clubhuis opgehangen, recht onder de klok. Hierin bevinden zich de sleutels voor de beide kleedkamers. Indien het clubhuis niet geopend is, kun je gebruik maken van de kluis om met de sleutel(s) te kleedkamer(s) te openen. Eenmaal  in de kleedkamer is gebruik van toilet, douche en watertap mogelijk. De toegangscode is het oprichtingsjaar van de club, bij een ieder welbekend en anders op te zoeken ;-)

 

Activiteiten tijdens bardienst

Tijdens je bardienst is je primaire verantwoordelijk om op gezellige wijze de leden en gasten vanaf de bar koffie, thee, fris en alcohol te schenken. Tijdens stille momenten zijn er meestal genoeg andere klusjes te doen zoals voorraden aanvullen en checken, of de bar schoonhouden. 

 

Hierbij nog een aantal aandachtspunten op een rijtje:

 • Deur openen, lichten aan en muziekje aanzetten. Via mail krijgen leden die bardienst hebben informatie over het ophalen van de sleutel uit het sleutelkastje.
 • De deuren van de kleedkamers openen. Deze sleutels zitten aan de sleutelbos die opgehaald is.
 • Het aanvullen van de gekoelde voorraden in de koelkasten (uit de voorraad in het voorraadhok achterin). 
 • Het aanvullen van ander voorraden (mars, thee, koffie etc.) 
 • Nieuw vat aansluiten indien leeg (zie barboek).
 • Zoveel mogelijk biervaten koud zetten in de daarvoor bestemde koelkast onder de bar.
 • Schoonmaken / schoon houden van de bar. 
 • Ook de lekplaat onder de tap en voor het koffiezetapparaat schoon houden.
 • Terras opruimen / schoon houden. 
 • Het koffiezetapparaat schoonmaken. De handleiding hangt naast het koffiezetapparaat. Let met name op de melkschuiminstructie.

 • Lege flesjes achterin wegzetten en volle vuilniszakken deponeren in de container bij de poort. 
 • Eventuele introductie door leden afhandelen (zie barboek). De introductiegelden kunnen gewoon in de kassa worden gedaan.
 • Aan het eind van de dienst al het papiergeld in de geldenveloppe doen (procedure en enveloppen in het barboek), en daarna deponeren in de kluis naast de meterkast achter in de keuken (zie barboek).
 • Om 23:00 uur lichten van de baan uitdoen (kan binnen maar ook buiten). 
 • Handtekening zetten in het barboek. (Indien u in overleg ook de bardienst van uw collega hebt overgenomen, graag uw eigen handtekening achter beide namen). 
 • Afsluiten: alle lichten uitdoen, dan deuren kleedkamers op slot, deur clubhuis op slot, en hekpoort dicht doen. 
 • Sleutels clubhuis terugbrengen conform instructie die via mail is ontvangen.

Eventuele opmerkingen over voorraad of andere zaken die de bar aangaan s.v.p. in het bar-notitie-boek schrijven en eventueel mailen aan bar@tcdeleidsehout.nl (barroosterzaken) of clubhuis@tcdeleidsehout.nl (overige zaken aangaande de bar).

Betalen

Met uitzondering van de bardienst die 2 gratis consumpties per dienst mag nemen, moeten alle consumpties direct worden afgerekend, ook door bestuur en commissieleden. Bij voorkeur betalen met pin.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. In ieder geval op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.

NOC*NSF heeft samen met een aantal sportbonden waaronder de KNLTB gewerkt aan een IVA die gratis online wordt aangeboden via: www.nocnsf.nl/IVA. Op de website staat wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn/haar kennis getoetst door middel van een test van 20 vragen.

Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog 1 toe gemaild. Ook de 'barverantwoordelijke' ontvangt een afschrift. Daartoe kunnen jullie de naam van bestuurslid Jeroen Schutz (exploitatie) invullen met mailadres: IVA-TCLH@hotmail.com. De afschriften worden door het bestuur bewaard in een map die getoond kan worden bij controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Mocht je de test nog niet gevolgd hebben, graag doen en succes!

Indien er vragen zijn, dan kan via mail contact worden opgenomen met de barcommissie via bar@tcdeleidsehout.nl.