Nieuwe website live

In september gaat deze nieuwe website live. Een modernere site, die meer toegankelijk is een ook meer mognlijkheden biedt. Dank aan de leden die meegeholpen hebben om dit te realiseren!

Nieuwe bestuursleden

De termijn van de meeste bestuursleden loopt februari volgend jaar af. Daarom nodigen wij alle leden uit om plaats te nemen in het nieuwe bestuur. Er komen tenminste twee plaatsen vrij: Lid Exploitatie en Lid Technische Commissie. Kort gezegd houdt het Lid Exploitatie zich bezig met de exploitatie van de bar en het pand. Ook hoort het onderhoud van de banen tot de taak. Het Lid Technische Commissie coördineert alle activiteiten voor de senioren. Denk aan de onderlinge en andere toernooien voor leden, het open toernooi, maar ook het racket trekken. Geïnteresseerden kunnen altijd een bestuurslid aanspreken of mailen naar de voorzitter Paul Gerrits via annemiekepaul@gmail.com. Overigens kan het bestuur ook zelf leden benaderen.

Wat willen leden eigenlijk?

Een lid van de vereninging komt met een doelstelling naar de website en is op zoek naar de snelste weg om zijn doel te vervullen.

Lees meer

Een adaptieve website

Het maken van een website voor een vereniging is moeilijk. Gelukkig heeft AllUnited jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen.

Lees meer