Gedragscode

Als onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) zijn we gebonden aan de gedragscodes en reglementen van de KNLTB. Het is belangrijk om bekend te zijn met de inhoud van deze gedragscodes zoals de algemene gedragscode, de gedragscode voor ouders, voor begeleiders en voor vrijwilligers
 
Als vereniging vinden we het belangrijk dat we met elkaar deze gedragscodes ook daadwerkelijk naleven en in de praktijk brengen. Dat doen we samen met elkaar. Alle leden van de vereniging dragen verantwoordelijkheid, zowel in het naleven als in elkaar, en bezoekers van onze club, aanspreken op gedrag in de praktijk. Daarnaast wordt er vanuit het bestuur op verschillende momenten aandacht aan besteed. Voor de jeugd wordt er extra tijd besteed aan het goed uitleggen op een voor kinderen geschikte manier wat de gedragscodes zijn en wat het in de praktijk betekent.  

 

De belangrijkste zaken uit de gedragscodes zijn de volgende:   
  1. Welkome en gastvrije club 
Iedereen is welkom bij ons, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, huidskleur, beperking, enz. Wanneer wij op de club spelers, supporters en teams van andere clubs ontvangen heten we die welkom. 
 
  1. Respect 
Iedereen kan zich veilig en thuis voelen bij onze tennisclub. Dit betekent dat pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag geen plek hebben bij onze club. Dit onderwerp 7is bespreekbaar is en we creëren een omgeving waarin we op een goede manier bewustwording stimuleren van waar de grenzen liggen wat wel en wat niet kan, hoe we elkaar wel en niet aanspreken.  
 
  1. Plezier 
Plezier in tennis staat altijd voorop. De trainers en vrijwilligers die o.a. lessen verzorgen en evenementen begeleiden voor junioren en senioren, zijn zich goed bewust van hun (voorbeeld)rol ten aanzien van omgangsvormen. Bij het lesgeven aan en de begeleiding van junioren hanteren we het principe van positief coachen. Bij wedstrijden tonen we respect voor onze tegenstanders en stellen we ons sportief op. 
 
  1. Bij jeugd hanteren we het vier-ogen-principe 
Bij alle jeugdactiviteiten is er te allen tijde minimaal 1 andere persoon aanwezig om een veilige omgeving te waarborgen (minimaal 1 trainer en 2 jeugdleden, of 1 trainer, een jeugdlid en een volwassenen). Zo is het dus bijvoorbeeld bij privélessen voor een jeugdlid de bedoeling dat een ouder of verzorger/meerderjarige aanwezig is tijdens de training.  
 
  1. Omgang met banen, clubhuis, kleedkamers en overig materiaal 
We gaan we allemaal zorgvuldig en met respect om met het clubhuis, de kleedkamers en alle materialen van de club. We kennen het baanreglement en leven dit na. 
 
  1. Ouders langs de baan 
Ouders geven het goede voorbeeld, leggen nadruk op speelplezier, respecteren (besluiten van) de wedstrijdleiding, ondersteunen de trainer(s) in een positieve aanpak en laten het coachen aan de trainer(s) over. 
 
  1. Vrijwilligers 
Als vrijwilliger ben je een voorbeeld voor anderen en gastpersoon van de club. Je gedraag je je respectvol, maak je geen kwetsende en/of beledigende opmerkingen en raakt niemand tegen zijn/haar wil aan.  Bij het uitvoeren van een vrijwilligersfunctie, voer je de functie uit op een zorgvuldige en betrouwbare manier. Je bent namelijk een voorbeeld voor anderen. 
 
  1. Aanspreken 
Als leden hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om alert te zijn op (mogelijke) overtredingen van de gedragscode en anderen te helpen om zich hieraan te houden. Wij spreken zelf iemand aan op gedrag dat niet in overeenstemming is met de gedragscode en doen dit zo zorgvuldig mogelijk. 
 
  1. Melding maken 
Wanneer je iets hebt waargenomen wat deze omgangsvormen overschrijdt of je twijfelt of gedrag door de beugel kan òf je hebt zelf iets meegemaakt, dan is de VertrouwensContactPersoon (VCP) voor jou bereikbaar om dit te bespreken. Indien nodig meld je (mogelijke) overtredingen van de gedragscode zoals grensoverschrijdend gedrag bij het bestuur. 
 
 
Reglementen Overzicht