VertrouwensContactPersoon (VCP)

Om het al onze leden makkelijk te maken om grensoverschrijdend gedrag te bespreken hebben we, conform de richtlijnen van het Centrum Veilige Sport Nederland, binnen de vereniging een VertrouwensContactPersoon (VCP). De VCP is een centraal aanspreekpunt om te zorgen dat sporten leuk en veilig blijft. De VCP  zal een gesprek met je hebben als er meldingen zijn over grensoverschrijdend gedrag of als je iets hebt waargenomen en twijfelt of dat gedrag wel passend was. Dit kan gaan over allerlei verschillende zaken zoals pesten, discriminatie of (sexuele) intimidatie maar ook indien je een bepaalde situatie als onprettig of ontoelaatbaar ervaart. Het gesprek tussen jou en de VCP blijft vertrouwelijk en de VCP zal in gesprek met jou bepalen welke vervolgstappen mogelijk en wenselijk zijn.

Lees meer
Ladder

Regels Ladder

1.   Een speler/speelster daagt andere deelnemers van de ladder via de app of website uit (tot 3 spelers/speelsters naar boven toe in de ladder)

2.     De uitdager zorgt voor de ballen          

3.     Speeltijd is 60 min. 

4.     Wedstrijd is op basis van gewonnen games (bijv. 8-3)

5.     Een wedstrijd moet binnen 10 dagen worden gespeeld

6.     Als de uitgedaagde niet binnen 10 dagen de uitdaging kan aangaan, wisselt hij/zij van positie met de uitdager
(
è de uitdager voert dit in met 1:0 in de app – de uitgedaagde moet de stand bevestigen in de app).

7.     Komt één van de twee spelers/speelsters zonder bericht niet opdagen op het afgesproken tijdstip, verliest hij/zij de wedstrijd.

8.     Wint de uitdager wisselt hij/zij van plek met de uitgedaagde – verliest de uitdager blijft de ladder onveranderd.

9.     De verliezer mag de winnaar niet direct weer uitdagen. Hier moet minimaal 1 andere wedstrijd tussen zitten.

10.  Tijdens de Onderlinge en het Open Toernooi pauzeert de ladder

11.  Pauzeren b.v. vanwege vakantie of blessures? à Stuur een email naar laddercompetitie@tcdeleidsehout.nl .
Je wordt dan geblokt. I.v.m. een goede doorstroom in de ladder wordt je na max. 4 weken weer op actief gezet en gelden de bovengenoemde regels 5 t/m7

12.  Nieuwe deelnemers kunnen aan de ladder worden toegevoegd en beginnen onderaan.

13.  De ladder start op 01april en eindigt op 31 oktober. De speler/speelster die op 1 november bovenaan de ladder staat wint de laddercompetitie en mag zich een jaar lang de ladderkoning of ladderkoningin noemen!