Ladder

Regels Ladder

1.   Een speler/speelster daagt andere deelnemers van de ladder via de app of website uit (tot 3 spelers/speelsters naar boven toe in de ladder)

2.     De uitdager zorgt voor de ballen          

3.     Speeltijd is 60 min. 

4.     Wedstrijd is op basis van gewonnen games (bijv. 8-3)

5.     Een wedstrijd moet binnen 10 dagen worden gespeeld

6.     Als de uitgedaagde niet binnen 10 dagen de uitdaging kan aangaan, wisselt hij/zij van positie met de uitdager
(
è de uitdager voert dit in met 1:0 in de app – de uitgedaagde moet de stand bevestigen in de app).

7.     Komt één van de twee spelers/speelsters zonder bericht niet opdagen op het afgesproken tijdstip, verliest hij/zij de wedstrijd.

8.     Wint de uitdager wisselt hij/zij van plek met de uitgedaagde – verliest de uitdager blijft de ladder onveranderd.

9.     De verliezer mag de winnaar niet direct weer uitdagen. Hier moet minimaal 1 andere wedstrijd tussen zitten.

10.  Tijdens de Onderlinge en het Open Toernooi pauzeert de ladder

11.  Pauzeren b.v. vanwege vakantie of blessures? à Stuur een email naar laddercompetitie@tcdeleidsehout.nl .
Je wordt dan geblokt. I.v.m. een goede doorstroom in de ladder wordt je na max. 4 weken weer op actief gezet en gelden de bovengenoemde regels 5 t/m7

12.  Nieuwe deelnemers kunnen aan de ladder worden toegevoegd en beginnen onderaan.

13.  De ladder start op 01april en eindigt op 31 oktober. De speler/speelster die op 1 november bovenaan de ladder staat wint de laddercompetitie en mag zich een jaar lang de ladderkoning of ladderkoningin noemen!