Contributie

Hieronder een overzicht van de verschillende contributie mogelijkheden.  

  • Senioren: € 215
  • Studenten: € 75
  • Junioren (8 tot 18 jaar): € 140
  • Mini’s (t/m 7 jaar): € 45
  • Winterlid: € 75 (senioren), € 50 (junioren t/m 17 jaar), mini's: € 25 (t/m 7 jaar)
  • Donateur: € 25
  • Introducee: € 5 per dag 

Bij de club loopt het lidmaatschap jaarlijks van 1 april t/m 31 maart. Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. Bij aanmelding later in het jaar/seizoen is in overleg met de penningmeester afwijking van bovenstaande bedragen mogelijk. Studenten worden bij inschrijving gevraagd om een kopie van hun collegekaart. Opzeggen voor het volgende jaar moet  (i.v.m. KNLTB-afmelding) voor 1 december, per mail aan ledenadministratie@tcdeleidsehout.nl.

De automatische incasso van de contributie zal jaarlijks rond medio mei gebeuren. Het rekeningnummer van onze club is NL57 RABO 0335 5966 22, t.n.v. Tennisclub De Leidse Hout.