Ledentevredenheidsonderzoek 2023

Het ledentevredenheidsonderzoek van oktober 2023 heeft een aantal mooie en waardevolle inzichten opgeleverd. Hier een beschrijving.

 

Van de 387 leden aan wie de vragenlijst was toegestuurd,  waren er 105 respondenten. Eenzelfde onderzoek onder leden van 12 tot 18 jaar leverde één reactie op. Om voor de hand liggende reden hebben we dit onderzoek als niet betrouwbaar bestempeld.

Cultuur, activiteiten en sfeer

Van de respondenten gaat 82% een of meerdere keren per week naar de club. Rond de 30% doet mee aan toernooien en/of competitie en 49% volgt tennisles. Het gemiddelde cijfer dat de vereniging krijgt is een 8,1. Daarmee scoren we hoger dan het gemiddelde cijfer in Nederland (7,9). Bij de open vragen wordt vaak de gezelligheid, de goede sfeer en de kleinschaligheid van de club geroemd. Het verwelkomen van Oekraïense spelers bij de club wordt gewaardeerd. Wat betreft het aanbod van (tennis)activiteiten scoren we juist weer slechter dan de benchmark. Bij de open vragen werden veel suggesties voor activiteiten gedaan. De club wordt in mindere mate vernieuwend ervaren en ook het luisteren naar de mening en ideeën van leden kan beter.

Accommodatie

Wat beschikbaarheid en onderhoud van de banen en het clubhuis scoren we gelijk of hoger dan de benchmark. Respondenten gaven bruikbare tips om het clubhuis nog gezelliger te maken, zoals het vervangen van het meubilair, meer aandacht voor hygiëne en het aanpassen van de verlichting. Opvallend is dat er bij de open vragen veel opmerkingen gemaakt worden over de beschikbaarheid van de banen. Ongeveer een gelijk aantal opmerkingen wordt gemaakt over de goede beschikbaarheid en de slechte beschikbaarheid van de banen. Het onderzoek laat zien dat we het aanzienlijk beter doen dat het landelijk gemiddelde en het gemiddelde in Zuid-Holland: 84% en 73/72%.

Leraar/Lessen

De tennisleraren en -lessen worden gewaardeerd. Op bijna alle vlakken scoren we hoger dan de gemiddelden in Nederland en Zuid-Holland. We worden opvallend meer gemotiveerd door onze leraren om mee te doen aan activiteiten en beoordelen onze leraren en de kwaliteit van de lessen significant hoger. Ook in de open vragen, op een enkeling na, werden veel complimenten over de lessen en de leraren gegeven. Alleen onze lesmogelijkheden zijn ver onder het gemiddelde. Opmerkingen gingen ook hierover. Een ander kritisch punt is de aanzienlijke verhoging van het lesgeld.

Vrijwilligers

De bereidheid van onze respondenten om taken op zich te nemen ligt hoger dan het gemiddelde. Ook hier blijkt weer dat de communicatie beter kan.

Organisatie

Het bestuur doet het wat verbinding en duurzaamheid niet slecht, maar wat bekendheid van het bestuur en het beleid betreft, valt er wat te verbeteren. Lees in het vervolgartikel de reactie van het bestuur. 

Nieuws Overzicht