Klachtenreglement

 
 

Doel van het Klachtenreglement: 

Het Klachtenreglement van Tennis Club De Leidse Hout heeft tot doel een transparante en effectieve procedure te bieden voor het behandelen van klachten van leden en andere betrokkenen. Dit reglement streeft ernaar een eerlijke oplossing te bieden en de tevredenheid van alle partijen te waarborgen. 

 1. Definities: 

Klacht: Een schriftelijke uiting van ontevredenheid met betrekking tot de activiteiten of gedragingen van en/of bij de Tennis Club de Leidse Hout. 

Klager: Het lid of de betrokkene die een klacht indient. 

Klachtencommissie: Een door het bestuur aangestelde commissie die verantwoordelijk is voor de behandeling en afhandeling van klachten. In de commissie kunnen zowel leden van het bestuur zitten als andere leden van de Tennis Club de Leidse Hout. De samenstelling van de commissie kan per klacht gewijzigd worden. Indien een klacht betrekking heeft op een van de leden van het bestuur of van de klachtencommissie zal deze persoon geen deelnemen aan de behandeling en afhandeling van de betreffende klacht. 

 2. Indienen van een Klacht: 

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van de vereniging. 

Hierbij dient de klager zijn/haar naam, contactgegevens en een gedetailleerde beschrijving van de klacht te verstrekken. Tevens kan de klager aangeven welke oplossing van de klacht gewenst is zodat het bestuur dit kan overwegen tijdens de behandeling. 

 3. Behandeling van Klachten: 

Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke bevestiging van ontvangst. 

De klachtencommissie onderzoekt de klacht grondig en onpartijdig, waarbij alle relevante informatie wordt verzameld. 

De klachtencommissie heeft het recht om getuigen en andere betrokkenen te raadplegen om een volledig beeld van de situatie te krijgen. 

De klachtencommissie streeft ernaar om de klacht binnen 6 weken na ontvangst af te handelen.  

4. Besluit en Communicatie: 

Na het onderzoek brengt de klachtencommissie een gemotiveerd besluit uit aan het bestuur en aan de klager. 

Het besluit kan variëren van een formele verontschuldiging tot specifieke maatregelen om herhaling van de klacht te voorkomen. 

Het besluit wordt schriftelijk gecommuniceerd aan de klager, met uitleg over verdere stappen en mogelijkheden. 

5. Vertrouwelijkheid: 

Alle informatie met betrekking tot de klacht wordt vertrouwelijk behandeld om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen. 

 

Dit Klachtenreglement is bedoeld om een eerlijke en respectvolle behandeling van klachten te waarborgen binnen Tennis Club de Leidse Hout. Het bestuur en de klachtencommissie streven ernaar om klachten op een constructieve manier op te lossen en de kwaliteit van onze vereniging te blijven verbeteren. 

Datum laatste herziening: februari 2024 

Voorzitter, T.C. De Leidse Hout 

 

 

Baanreglement

 
 
 1. Op de banen hebben alle leden afschrijf- en speelrecht. 

 1. De speeltijd bedraagt 60 minuten. 

 1. Om van een baan gebruik te mogen maken moet men afschrijven via de ClubApp. Per dag is het mogelijk om één keer af te schrijven. 

 1. Na afloop van de speeltijd moeten de banen conform de aanwezige instructie gesleept worden. 

 1. De banen mogen alleen betreden worden in sporttenue en voor gravel geschikte tennisschoenen. 

 1. De besproeiing van de banen gebeurt op vastgestelde tijden en dit mag niet worden onderbroken. Het is verstandig om bij de start van wedstrijden hierop te wijzen zodat men is voorbereid op onderbreking van de wedstrijd.  

 1. Tijdens openstelling van de banen kan er bij duisternis met kunstlicht worden gespeeld. Bij onvoldoende belangstelling kan het licht op één of meerdere banen worden gedoofd. Het is mogelijk dat spelers dan van baan moeten wisselen. De banen dienen uiterlijk om 22.55u gesleept te worden, waarna de verlichting om 23.00u gedoofd wordt.   

 1. Voor trainingen, wedstrijden en toernooien kan het bestuur door middel van een reservering de banen voor een bepaalde duur reserveren. 

 1. Kinderen tot 12 jaar kunnen tot 20.00u gebruik maken van de banen. 

 1. Introductie van niet-leden is mogelijk. Zie daarvoor de instructie in het clubhuis achter de bar. 

 1. Uitzonderingen op bovenstaande regels worden vermeld via de ClubApp en de nieuwsbrief. 

 1. De banen mogen niet bespeeld worden als: 

  a. De ClubApp aangeeft dat de banen onbespeelbaar zijn. 

  b. De banen nat zijn tijdens of na regen, er staan plassen op de baan of de baan heeft zichtbaar natte plekken.  

  c. De baancommissaris aangeeft dat er niet gespeeld kan worden. 

 
 
 

 

februari 2024

VertrouwensContactPersoon (VCP)

Om het al onze leden makkelijk te maken om grensoverschrijdend gedrag te bespreken hebben we, conform de richtlijnen van het Centrum Veilige Sport Nederland, binnen de vereniging een VertrouwensContactPersoon (VCP). De VCP is een centraal aanspreekpunt om te zorgen dat sporten leuk en veilig blijft. De VCP  zal een gesprek met je hebben als er meldingen zijn over grensoverschrijdend gedrag of als je iets hebt waargenomen en twijfelt of dat gedrag wel passend was. Dit kan gaan over allerlei verschillende zaken zoals pesten, discriminatie of (sexuele) intimidatie maar ook indien je een bepaalde situatie als onprettig of ontoelaatbaar ervaart. Het gesprek tussen jou en de VCP blijft vertrouwelijk en de VCP zal in gesprek met jou bepalen welke vervolgstappen mogelijk en wenselijk zijn.

Lees meer