Contributie

De contributie-tarieven voor 2019 zijn opgenomen in onderstaande tabel en gelden voor een heel seizoen van 1 april t/m 31 maart van het volgende jaar. Geïnteresseerden kunnen zich gedurende het gehele jaar aanmelden. Bij een gebroken eerste jaar zijn aparte afspraken mogelijk in overleg met de penningmeester.

 Senioren

215 euro

 Junioren

  140 euro

 Mini's

45 euro

 Studenten

75 euro

 Winterlid senior

75 euro

 Winterlid junior

 45 euro

 Donateurs

 25 euro

Junioren zijn leden vanaf 8 t/m 18 jaar.

Mini's zijn kinderen t/m 7 jaar óf t/m groep 4.

Studenten zijn leden vanaf 18 jaar en (aankomend) student.

Winterlid is men voor de periode van 1 oktober tot 1 april. 

Contributie, inschrijfgelden en donaties worden in de maand april geïnd door middel van automatische incasso. Leden die geen automatische incasso willen afgeven krijgen een aparte rekening, met een ophoging van € 5,- voor de kosten van verwerking. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Leden die willen opzeggen dienen dat uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar te doen door een mail te sturen aan secretariaat@tcdeleidsehout.nl.

Het rekeningnummer van TC De Leidse Hout is NL57 RABO 033 55 96 622 (Rabobank).