Bardiensten

 Sleutels 

De ochtendbardienst haalt de sleutel op bij kinderdagverblijf ‘De Krullevaar’ (Antonie Duycklaan 13) en brengt de sleutels daar ook na afloop van de bardienst weer terug.

Vervolgens wordt doordeweeks (16.00 uur) de sleutel door de eerstvolgende bardienst bij het kinderdagverblijf opgehaald en daar ook ’s avonds zorgvuldig in de brievenbus gestopt.

Bij het ophalen wordt uw naam en pasje gevraagd, en uw naam genoteerd.

In het weekeinde (en op feestdagen) wordt de sleutel opgehaald en teruggebracht in de brievenbus van het adres Van Oldenbarneveltstraat 7.

Belangrijk is dat de sleutels worden teruggebracht naar de plek waar ze vandaan komen.

Kijk op het label aan de sleutelbos voor het juiste sleuteladres.

In de (zomer)vakantie kunnen er afwijkende sleuteladressen zijn. Daarover wordt de barvrijwilliger vooraf apart geïnformeerd.

Bij het afsluiten aan het eind van elke dag worden de buitendeuren van de kleedkamers afgesloten en daarna het clubhuis. De sleutels voor de buitendeuren van de kleedkamer hangen in het sleutelkistje bij het magazijn. Daar moeten ze ook worden teruggehangen.

Bij het verlaten van het park moet ook het hek dicht worden gedaan (niet op slot).

Bardiensten

Het bardienstrooster is uitsluitend digitaal beschikbaar en is via www.bardienstrooster.nl te raadplegen.

 Aantal bardiensten

Alle seniorleden zijn ingedeeld voor maximaal 4 bardiensten, bijna altijd met twee personen. Alleen de middagdiensten en de winterdiensten worden door een persoon verricht. Het vervullen van bardienst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als u bent ingedeeld tijdens een activiteit (competitie, toernooi of iets dergelijks) bent u verplicht beiden aanwezig te zijn. Op andere dagen kunt u onderling afspraken maken over de invulling/bezetting van de bardienst, maar blijft u beiden verantwoordelijk voor de barbezetting.

 Ruilen

Het is uiteraard mogelijk om bardiensten te ruilen met andere seniorleden. U kunt dat doen via de site: www.bardienstrooster.nl. Voor deze website heeft u inloggegevens nodig die u separaat van de barcommissie ontvangt.  Ervaring leert dat telefonisch contact over ruiling met barvrijwilligers die in de omringende weken bardienst hebben, het vaakst succesvol is.

 Betaalde vervanger

Kunt u beide niet dan kunt u zelf betaalde vervanging regelen. Hieronder vindt u namen en contactgegevens van personen die de bardienst tegen vergoeding kunnen overnemen. De kosten bedragen € 25,- per dienst. De afkoopvergoeding dient contant te worden voldaan aan degene die de bardienst voor u waarneemt. 

De barcommissie is overigens altijd geïnteresseerd in leden vanaf 18 jaar die in deze achterwacht willen optreden; geef u op via bar@tcdeleidsehout.nl.

 No-show

In het clubhuis ligt een barboek waar de bardienstvrijwilliger dient af te tekenen voor aanwezigheid. Indien er niet is afgetekend, wordt ervan uit gegaan dat de bardienst niet is verricht.

Zijn beide barvrijwilligers niet aanwezig dan wordt beiden een boete opgelegd van € 50,-. Deze wordt per automatische incasso geïnd.

 Afkoop

Het bestuur benadrukt het belang voor de sociale cohesie en de band voor de club van de vrijwillige bardiensten. Het afkopen van bardiensten is mogelijk, maar wordt ontmoedigd. Afkoop van de bardienst voor een heel seizoen is mogelijk voor een bedrag van € 100,- (€ 25 per bardienst), mits vóór het seizoen aangevraagd. Leden ontvangen hierover bericht.

Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd. De barcommissie attendeert u erop dat betaalde vervanging goedkoper is dan afkoop.

IVA

IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. In ieder geval op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. TC de Leidse Hout onderschrijft het belang van verantwoord alcohol gebruik.

NOC*NSF heeft samen met een aantal sportbonden waaronder de KNLTB gewerkt aan een IVA die gratis online wordt aangeboden via: www.nocnsf.nl/IVA. Op de website staat wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn/haar kennis getoetst door middel van een test van 20 vragen.

 

Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog 1 toe gemaild. Ook de 'barverantwoordelijke' ontvangt een afschrift. Daartoe kunnen jullie de naam van bestuurslid Jeroen Schutz (exploitatie) invullen met mailadres: bar@tcdeleidsehout.nl. De afschriften worden door het bestuur bewaard in een map die getoond kan worden bij controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Mocht je de test nog niet gevolgd hebben, graag doen en succes!

 

Instructies Bardiensten 

 -          In het clubhuis zijn instructiekaarten aanwezig voor de taken die moeten worden verricht. Het gaat daarbij over het gebruik van de apparatuur (koelkast, frituur, koffiezetapparaat, pin-instructies).

-          Het aanvullen van de inhoud van de koelkasten (uit de koelkasten in het voorraadhok).

-          Het aanvullen van verdere voorraden indien iets bijna op is (kijk in de voorraadkamer, achter de keuken rechts).

-          Nieuw vat aansluiten indien leeg (zie instructiekaart in het barboek).

-          Zoveel mogelijk biervaten koud zetten in de daarvoor bestemde koelkast onder de bar

-          Schoonmaken / schoon houden van de bar.

-          Koffiezetapparaat schoon houden.

-          Terras opruimen / schoon houden.

-          Volle vuilniszakken deponeren in de container bij de poort.

-          Eventuele introductie door leden afhandelen (zie barboek). De introductiegelden kunnen gewoon in de kassa worden gedaan.

-          In verband met inbraakgevaar: Na afloop van de avondbardienst dient het in de kassa aanwezige briefgeld in de ‘geldenvelop’ te worden gedaan (procedure en enveloppen in het barboek), en daarna deponeren in de kluis bij het voorraadhok. (zie barboek). Laat zoveel mogelijk kleine coupures achter in de kassa.

-          Om 23.00u lichten van de baan uitdoen (kan binnen maar ook buiten). In de periode november tot en maart moeten de lichten van de baan om 22.00u uit

-          Afsluiten: (indien nodig) alle lichten uitdoen, dan deuren kleedkamers op slot, sleutel kleedkamers in clubhuis terughangen, dan deur clubhuis op slot, en hekpoort dicht doen.

-          Sleutels clubhuis terugbrengen naar de plek waar ze vandaan komen. Overdag Krullevaar, ‘s avonds Van Oldenbarneveltstraat 7. (zie label)

Eventuele opmerkingen over voorraad of andere zaken die de bar aangaan s.v.p. in het barboek schrijven en eventueel mailen aan bar@tcdeleidsehout.nl.