Alles over de bar

Bardiensten

Alle seniorleden zijn ingedeeld voor maximaal 3 bardiensten. Bij activiteiten kunnen er meerdere personen worden ingedeeld bij een bardienst. Als u bent ingedeeld tijdens een activiteit (competitie, toernooi of iets dergelijks) moeten alle personen aanwezig zijn. Indien een lid niet komt opdagen, dan wordt een boete opgelegd. De boete bedraagt € 35,- per lid en wordt via automatische incasso geïnd. 

Indien leden onverhoopt verhinderd zijn, kunnen ze op deze website namen en telefoonnummers van mensen vinden die tegen betaling de bardienst willen overnemen. De kosten van vervanging per dienst bedragen € 25,-. De afkoopvergoeding dient contant te worden voldaan aan degene die de bardienst voor u waarneemt. 

De exploitatiecommissie is overigens altijd geïnteresseerd in leden vanaf 18 jaar die in deze achterwacht willen optreden: geef u op via bar@tcdeleidsehout.nl

In het clubhuis ligt een barboek waar de bardienst moet tekenen voor zijn of haar aanwezigheid. Indien er niet wordt getekend, wordt er vanuit gegaan dat de bardienst niet is verricht.

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om bardiensten te ruilen met andere seniorleden. U kunt dat doen via de site www.bardienstrooster.nl. Voor deze website heeft u inloggegevens nodig, die u separaat van de barcommissie ontvangt. De details van de daarbij te volgen werkwijze heeft u inmiddels per mail ontvangen en zijn ook op de site in te zien. 

Kunt u beide niet dan kunt u zelf betaalde vervanging regelen. Hieronder vindt u namen en contactgegevens van personen die de bardienst tegen vergoeding kunnen overnemen. De kosten bedragen € 25,- per dienst. De afkoopvergoeding dient contant te worden voldaan aan degene die de bardienst voor u waarneemt.

 

 Ben Zech                                        06 – 12 49 88 49              bzech2003@yahoo.com

Frank van Hagen                           071 – 517 69 03              frankvanhagen@versatel.nl

Yvonne van Eijndhoven 06 – 39 55 55 04             eijndhov@live.com

 

Mariken van der Feen   06 – 43 91 74 46             marikenvanderfeen@live.nl

Afkoop van de bardienst voor een heel seizoen is mogelijk tegen betaling van € 100-, mits vóór 1 januari aangevraagd. Het tennisseizoen loopt van 1-3 t/m 1-11 en het barrooster ook en daarom dient u de afkoop ruim voor 1 maart door te geven. Hebt u eerder afgekocht dan krijgt u van de barcommissie bericht over de afkoop voor het volgend jaar. Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd.

Het complete barrooster is uitsluitend nog digitaal beschikbaar en is via www.bardienstrooster.nl te raadplegen. 

Wat moet u doen tijdens een bardienst? 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. In ieder geval op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.

NOC*NSF heeft samen met een aantal sportbonden waaronder de KNLTB gewerkt aan een IVA die gratis online wordt aangeboden via: www.nocnsf.nl/IVA. Op de website staat wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn/haar kennis getoetst door middel van een test van 20 vragen.

Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog 1 toe gemaild. Ook de 'barverantwoordelijke' ontvangt een afschrift. Daartoe kunnen jullie de naam van bestuurslid Jeroen Schutz (exploitatie) invullen met mailadres: IVA-TCLH@hotmail.com. De afschriften worden door het bestuur bewaard in een map die getoond kan worden bij controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Mocht je de test nog niet gevolgd hebben, graag doen en succes!

 Activiteiten tijdens bardienst

 • Deur openen. Via mail krijgen leden die bardienst hebben informatie over het ophalen van de sleutel.
 • De deuren van de kleedkamers openen. Deze sleutels zitten aan de sleutelbos die opgehaald is.
 • Het aanvullen van de inhoud van de koelkasten (uit de voorraad in het voorraadhok). 
 • Het aanvullen van verdere voorraden indien iets bijna op is (kijk in de voorraadhok, achter de keuken rechts). 
 • Nieuw vat aansluiten indien leeg (zie barboek).
 • Zoveel mogelijk biervaten koud zetten in de daarvoor bestemde koelkast onder de bar
 • Schoonmaken / schoon houden van de bar. 
 • Ook de lekplaat onder de tap en voor het koffiezetapparaat schoon houden.
 • Terras opruimen / schoon houden. 
 • Het koffiezetapparaat schoonmaken. De handleiding zit in het barboek.
 • Volle vuilniszakken deponeren in de container bij de poort. 
 • Eventuele introductie door leden afhandelen (zie barboek). De introductiegelden kunnen gewoon in de kassa worden gedaan.
 • Aan het eind van de dienst al het papiergeld in de geldenveloppe doen (procedure en enveloppen in het barboek), en daarna deponeren in de kluis naast de meterkast achter in de keuken (zie barboek).
 • Om 23:00 uur lichten van de baan uitdoen (kan binnen maar ook buiten). 
 • Handtekening zetten in het barboek. (Indien u in overleg ook de bardienst van uw collega hebt overgenomen, graag uw eigen handtekening achter beide namen). 
 • Afsluiten: (indien nodig) alle lichten uitdoen, dan deuren kleedkamers op slot, deur clubhuis op slot, en hekpoort dicht doen. 
 • Sleutels clubhuis terugbrengen conform instructie die via mail is ontvangen.

Eventuele opmerkingen over voorraad of andere zaken die de bar aangaan s.v.p. in het barboek schrijven en eventueel mailen aan bar@tcdeleidsehout.nl (barroosterzaken) of clubhuis@tcdeleidsehout.nl (overige zaken aangaande de bar)

Instructiekaarten in het clubhuis

In het clubhuis zijn instructiekaarten voor de taken die moeten worden verricht. Het gaat daarbij om zaken als het bijvullen van koelkasten, het gebruik van de frituur, etc. 

Indien er vragen zijn, dan kan via mail contact worden opgenomen met de barcommissie via bar@tcdeleidsehout.nl.

Betalen

Met uitzondering van de bardienst die één gratis consumptie per uur mag nemen, moeten alle consumpties direct worden afgerekend, ook door bestuur en commissieleden. Bij voorkeur betalen met pin.