Baanregelement

1        Baandefinities: op de banen hebben alle leden afschrijf– en speelrecht.

2        De speeltijd bedraagt 30 minuten voor een enkelspel (minimaal 2 personen) en 60 minuten voor een dubbelspel (minimaal 4 personen).

3        Om van de baan gebruik te mogen maken moet men afschrijven.

4        Een lid dat wil spelen schrijft zijn naam, duidelijk leesbaar, in het vakje op het afschrijfbord, dat de gewenste periode aangeeft.

5        Recht tot spelen gedurende een bepaalde speelperiode bestaat uitsluitend, indien tenminste twee spelers hun naam hebben opgeschreven, op de club aanwezig zijn en blijven tot hun speeltijd. Een speler mag dus niet afschrijven indien zijn partner nog niet aanwezig is.

6        Een speler kan geen rechten doen gelden op een speelperiode als slechts een van de spelers op het park aanwezig is.

7        Een speler kan nooit gedurende de tijd dat hij speelt afschrijven voor een latere speelperiode; dus ook niet als hij training volgt of een wedstrijd speelt. Wel mag dit geschieden, zodra hij de baan verlaten heeft en de betreffende speelperiode beëindigd is. Men mag echter niet afschrijven in directe aansluiting hierop. Dit geldt zowel voor enkelspel als voor dubbelspel.

8        Indien ten hoogste 15 minuten voor de aanvang van een speelperiode een baan vrij ligt, hebben de spelers van de volgende speelperiode het recht alvast van de baan gebruik te maken. Zij moeten echter de baan verlaten, indien anderen van de resterende tijd gebruik willen maken.

9        Na afloop van de speeltijd moeten de banen gesleept worden. Aan het begin van het seizoen zelfs meerdere malen gedurende de speeltijd.

10    Vanaf het begin van het seizoen kan er bij duisternis met kunstlicht worden gespeeld op alle banen. Bij onvoldoende belangstelling kan het licht op een of meer banen worden gedoofd. U zult dan wellicht van baan moeten wisselen. Om 22.55 uur dienen de banen gesleept te worden, waarna om 23.00 uur alle verlichting automatisch gedoofd wordt. Op zaterdag en zondag wordt het licht na 18.00 uur niet ontstoken.

11    Voor trainingen, wedstrijden en toernooien kan het bestuur door middel van een aankondiging de banen voor bepaalde duur reserveren.

12    Junioren (middelbare scholieren) kunnen op doordeweekse avonden tot 21 uur op de banen tennissen. Kinderen die op de lagere school zitten kunnen to 19 uur gebruik maken van de banen en daarna van de mini-baan (eventueel met ouders).

13    Met de volgende baanindeling dient rekening gehouden te worden:

·         De indeling volgens het baanrooster;

·         Het rackettrekken op maandagavond van 20.00 – 23.00 uur op 4 banen;

·         De trainingen van maandag t/m vrijdag. De junioren hebben training op 2 banen en de senioren op 1 baan. De trainingstijden worden dagelijks afgeschreven op het afschrijfbord.

·         Indien de training vervalt, heeft men geen automatisch speelrecht op de baan.

14    Introductie: zie clubhuis en park.

15    Uitzonderingen op bovenstaande regels worden vermeld op het afschrijfbord.