Enquete - Resultaten en acties

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! We hadden 58 respondenten, dat is 15%. We vinden de resultaten waardevol en daar zullen we zeker wat mee doen. Hieronder een samenvatting van de enquete en van de te ondernemen acties. Wie prijs stelt op een document met alle resultaten kan e-mailen naar secretariaat@tcdeleidsehout.nl en zal het ontvangen.

Uitslagen

Wij waren benieuwd naar wat jullie vinden van activiteiten die de club organiseert.

  • 47% van de respondenten vindt de activiteiten belangrijk om mensen te leren kennen (41% neutraal, 12% niet belangrijk).
  • 60% vindt dat activiteit hun betrokkenheid bij de club vergroten (28% neutraal en 12% niet).
  • 21% geeft aan geen behoefte te hebben aan activiteiten (50% is het daar niet mee eens).
  • 64% sluit aan bij activiteiten als het in de agenda past (28% neutraal, 9% niet).
  • 10% zou wel willen aansluiten maar er zijn redenen waarom ze dat niet doen. Hier worden redenen genoemd als:

 

-        Te druk/Geen tijd/Volle agenda

 

-        Vindt eigen speelsterkte te laag

 

-        Niet veel leeftijdgenoten

 

 Wat is top 3 van activiteiten die op dit moment worden georganiseerd?

  1. Onderlinge toernooitjes (62%!)
  2. Rackettrekken (55%)
  3. Activiteiten met een thema op gedeelde plek met de Barbecue (18%)

 

De Laddercompetitie, die er nog niet is,  kan rekenen op veel enthousiasme. Hij stond bij dit rijtje al op nummer 3 met 33% en op de vraag of men mee zou willen doen antwoorden 28 respondenten met een volmondig “ja” en 20 weten het nog niet.

 

De activiteit met de minste stemmen was: Feest met disco (5%).

 

 

Vrijwilligerswerk doen voor de club?

 

57% wil vrijwilligerswerk doen of is daar al in actief.

43% wil dat niet doen. Redenen zijn o.a.: al in verleden genoeg gedaan, door omstandigheden geen mogelijkheden, vindt het doen van bardiensten al belastend genoeg.

 

 

 

Tevredenheid om deel te nemen aan lessen

 

53% is tevreden. Voor 35% is het niet van toepassing.

 

12% Is niet tevreden:

 

-        te weinig mogelijkheden in de avond

 

-        moeilijk om ertussen te komen

 

-        weinig mogelijkheden voor maatwerk (minder lessen dan hele serie, privé lessen)

 

 

 

Deelname aan competitie

 

49% Is tevreden. Voor 47% is het n.v.t.. En 4% is niet tevreden. Gesuggereerd wordt door een respondent om de hele competitie indeling is flink op de schop te nemen.

 

 

 

Vrij spelen

 

Hoewel 82% aangeeft tevreden te zijn over de mogelijkheid om vrij te spelen, is 16% dat duidelijk niet. Als belangrijke reden daarvoor wordt aangegeven dat de banen, in de avonden en vooral in het weekend, veel te vaak bezet zijn voor competitiewedstrijden.

 

Ook mist men goede informatie over de wanneer de bezet zijn.

 

 

 

Gevraagd om suggesties komen veel leuke ideeën langs:

 

-        meer thema activiteiten

 

-        nieuwe leden aantrekken moet prioriteit hebben

 

-        clinics

 

-        rackettrekken overdag

 

-        leden verplichten om na het spelen even iets te drinken J

 

-        bardienst meer inhoud geven, zeker op tijdstippen waarop er niets te doen is. (Bijvoorbeeld ook jeugd begeleiden)

 

-        inloop bij bestuur(ders) voor vragen/klachten/zorgen/ideeën

 

 

 

Wie waren de respondenten?

 

87% Was al langer dan 5 jaar lid.

 

De leeftijd van onze respondenten was een afspiegeling van ons ledenbestand, veel 50+.

 

80% speelt minimaal 1x per week tennis.

 

43% Neemt deel aan competitie.

 

54% Is lid geworden omdat de club zo lekker dichtbij huis ligt.

 

58% Noemt zichzelf vooral een recreatieve speler.

 

 

 

Aanbevelingen en conclusies vanuit ledenenquête 2018

 

Ons ledenbestand is voor een groot deel vooral recreatief bezig met tennis en hecht aan activiteiten die hun betrokkenheid bij de club vergroten.

 

Het organiseren van onderlinge toernooien, rackettrekken en thema-activiteiten zijn erg populair (heimwee naar de Palio). De laddercompetitie kan rekenen op veel enthousiasme.

Aanbevelingen:

-      Er moet een uitbreiding komen van activiteiten en dus ook een uitbreiding van vrijwilligers voor het organiseren van seniorenactiviteiten (activiteitencommissie).

-      De laddercompetitie moet worden opgestart met ingang van het nieuwe zomerseizoen. (de All United app kan hierbij helpen)

-      Overweeg meer rackettrek-achtige activiteiten op andere tijdstippen (bijv. In het weekend als er geen competitie is, een doordeweekse middag)

 

16% Van de leden is ontevreden over de mogelijkheid om vrij te spelen. En waarschijnlijk is dit meer. De mensen die alleen vrij spelen en niet hechten aan competitie of activiteiten zijn wellicht minder gemotiveerd om de enquête in te vullen.

Aanbevelingen:

-      Er moet meer tijd komen in het weekend voor leden die vrij willen spelen

-      òf : Het moet duidelijker zijn wanneer er ruimte is om vrij te spelen in het weekend en op avonden (de All United app kan hierbij helpen)

 

Lessen (12%) niet tevreden over mogelijkheden.

Aanbeveling:

-      Zet meer in op lessen op woensdag en vrijdag overdag. Communicatie hierover is belangrijk.

-      Vraag tennisschool om opties voor maatwerk en privéles

Nieuws overzicht