Spin in het web gezocht

In het hart van de vereniging, als spin in het web, zorgt de ledenadministratie ervoor dat de vereniging blijft draaien. Ledenwerving, behoud van leden, vraagbaak: zonder administratie lukt het niet. Wie wil Yvonne opvolgen als chef ledenadministratie? Voor een tijdsbesteding van maximaal twee uur in de week help je onze club uit de brand. Neem contact op met een van de bestuursleden voor meer info!

Nieuws Overzicht