Clinic voor senioren die lessen

Zoals al eerder gemeld, is het nog niet gelukt om voor de seniortrainingen een vervanger voor Vincent te regelen. In samenspraak met I’M Tennis hebben we geregeld dat voor de komende weken op woensdag van 19.00 uur tot 21.00 uur door twee trainers van I’M Tennis twee clinics worden verzorgd voor hen waarvoor de lessen helaas nog niet door kunnen gaan. Lees verder voor hoe je je kan aanmelden. 

Elke clinic duurt één uur. Dus van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00.

We reserveren daarvoor drie banen. Het idee is dat als je zin hebt om deel te nemen aan de clinic, je een appje stuurt naar Frank Manders (06 46955158). De eerste week willen we zoveel mogelijk indelen op speelsterkte. Geef daarom naast je naam ook je speelsterkte (beginnend/9, 8 of 7/6) in het appje door. Het aantal leden per clinic is maximaal 15. De appjes worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Mocht het aantal aanmeldingen het maximum overstijgen, dan wordt je automatisch doorgeschoven naar de volgende week.

De eerste weken neemt de vereniging de kosten van deze clinic voor haar rekening. We hopen uiteraard op een spoedige hervatting van de reguliere lessen en op een spoedig herstel van Vincent. Zodra hierover meer bekend is, informeren we een ieder uiteraard.

De lessen voor de jeugd gaan wel gewoon weer door, lees in dit artikel meer. 

Nieuws Overzicht