Alles over de bar

Bardiensten

Vanaf seizoen 2020 gaan we voor de bardiensten het barprogramma van Allunited gebruiken. Dit is te vinden op de website van De Leidse Hout en na inloggen via het kopje Clubhuis/bar -> Bardienstrooster kom je in het barrooster van de club. Je kunt vervolgens een dag en een tijdstip kiezen waarop je je wilt inschrijven. Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail van je inschrijving. Tijdens het seizoen krijg je 8 dagen en 2 dagen voor je bardienst een herinneringsmail om aanwezig te zijn voor je bardienst. Heb je vragen over de bardiensten mail dan naar bar@tcdeleidshout.nl. 

Alle seniorleden zijn ingedeeld voor maximaal 3 bardiensten à 3 uur. De meeste bardiensten worden door één persoon gedaan. Alleen bij het Open Toernooi worden er meer personen ingedeeld, vanwege de te verwachten drukte. Indien een lid niet komt opdagen, dan wordt een boete opgelegd. De boete bedraagt € 35,- per lid en wordt via automatische incasso geïnd. 

Indien leden onverhoopt verhinderd zijn, kunnen ze op deze website namen en telefoonnummers van mensen vinden die tegen betaling de bardienst willen overnemen. De kosten van vervanging per dienst bedragen € 25,-. De afkoopvergoeding dient contant te worden voldaan aan degene die de bardienst voor u waarneemt. 

De exploitatiecommissie is overigens altijd geïnteresseerd in leden vanaf 18 jaar die in deze achterwacht willen optreden: geef u op via bar@tcdeleidsehout.nl

In het clubhuis ligt een barboek waar de bardienst moet tekenen voor zijn of haar aanwezigheid. Indien er niet wordt getekend, wordt er vanuit gegaan dat de bardienst niet is verricht.

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om bardiensten te ruilen met andere seniorleden. Het makkelijkst is hiervoor iemand telefonisch te benaderen. Per mail kan natuurlijk ook.

Hieronder vind je namen en contactgegevens van personen die de bardienst tegen vergoeding kunnen overnemen. De kosten bedragen € 25,- per dienst. De afkoopvergoeding dient contant te worden voldaan aan degene die de bardienst voor je waarneemt.

 

 Ben Zech                                        06 – 12 49 88 49              bzech2003@yahoo.com

Frank van Hagen                           071 – 517 69 03                frankvanhagen@versatel.nl

Yvonne van Eijndhoven                  06 – 39 55 55 04             eijndhov@live.com

 

Mariken van der Feen                     06 – 43 91 74 46              marikenvanderfeen@live.nl

Afkoop van de bardienst voor een heel seizoen is mogelijk tegen betaling van € 100-, mits vóór 1 februari aangevraagd. Het barrooster en dus de openstelling van het clubhuis loopt van half maart t/m half november, de banen kunnen langer bespeelbaar zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden. Heb je eerder afgekocht dan krijg je van de barcommissie bericht over de afkoop voor het volgend jaar. Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd.

Wat moet u doen tijdens een bardienst? 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. In ieder geval op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.

NOC*NSF heeft samen met een aantal sportbonden waaronder de KNLTB gewerkt aan een IVA die gratis online wordt aangeboden via: www.nocnsf.nl/IVA. Op de website staat wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn/haar kennis getoetst door middel van een test van 20 vragen.

Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog 1 toe gemaild. Ook de 'barverantwoordelijke' ontvangt een afschrift. Daartoe kunnen jullie de naam van bestuurslid Jeroen Schutz (exploitatie) invullen met mailadres: IVA-TCLH@hotmail.com. De afschriften worden door het bestuur bewaard in een map die getoond kan worden bij controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Mocht je de test nog niet gevolgd hebben, graag doen en succes!

 Activiteiten tijdens bardienst

 • Deur openen. Via mail krijgen leden die bardienst hebben informatie over het ophalen van de sleutel uit het sleutelkastje.
 • De deuren van de kleedkamers openen. Deze sleutels zitten aan de sleutelbos die opgehaald is.
 • Het aanvullen van de inhoud van de koelkasten (uit de voorraad in het voorraadhok). 
 • Het aanvullen van verdere voorraden indien iets bijna op is (kijk in de voorraadhok, achter de keuken rechts). 
 • Nieuw vat aansluiten indien leeg (zie barboek).
 • Zoveel mogelijk biervaten koud zetten in de daarvoor bestemde koelkast onder de bar.
 • Schoonmaken / schoon houden van de bar. 
 • Ook de lekplaat onder de tap en voor het koffiezetapparaat schoon houden.
 • Terras opruimen / schoon houden. 
 • Het koffiezetapparaat schoonmaken. De handleiding zit in het barboek.
 • Volle vuilniszakken deponeren in de container bij de poort. 
 • Eventuele introductie door leden afhandelen (zie barboek). De introductiegelden kunnen gewoon in de kassa worden gedaan.
 • Aan het eind van de dienst al het papiergeld in de geldenveloppe doen (procedure en enveloppen in het barboek), en daarna deponeren in de kluis naast de meterkast achter in de keuken (zie barboek).
 • Om 23:00 uur lichten van de baan uitdoen (kan binnen maar ook buiten). 
 • Handtekening zetten in het barboek. (Indien u in overleg ook de bardienst van uw collega hebt overgenomen, graag uw eigen handtekening achter beide namen). 
 • Afsluiten: (indien nodig) alle lichten uitdoen, dan deuren kleedkamers op slot, deur clubhuis op slot, en hekpoort dicht doen. 
 • Sleutels clubhuis terugbrengen conform instructie die via mail is ontvangen.

Eventuele opmerkingen over voorraad of andere zaken die de bar aangaan s.v.p. in het barboek schrijven en eventueel mailen aan bar@tcdeleidsehout.nl (barroosterzaken) of clubhuis@tcdeleidsehout.nl (overige zaken aangaande de bar).

Instructiekaarten in het clubhuis

In het clubhuis zijn instructiekaarten voor de taken die moeten worden verricht. Het gaat daarbij om zaken als het bijvullen van koelkasten, het gebruik van de frituur, etc. 

Indien er vragen zijn, dan kan via mail contact worden opgenomen met de barcommissie via bar@tcdeleidsehout.nl.

Betalen

Met uitzondering van de bardienst die 2 gratis consumpties per dienst mag nemen, moeten alle consumpties direct worden afgerekend, ook door bestuur en commissieleden. Bij voorkeur betalen met pin.Bardiensten Overzicht