Alles over de bar

Op deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt om een bardienst te kunnen uitvoeren. De barcommissie en het bestuur wensen je een fijne bardienst en danken je voor je inzet voor de club. 

Je hebt je opgegeven, maar je kan onverhoopt niet

Kan je bij nader inzien niet op de door jou geplande diensten, dan regel je zelf vervanging. Kan je niemand vinden die je dienst overneemt, dan is er nog de achterwacht: bekwame bardienstmedewerkers die tegen een vergoeding van 25 euro je dienst met plezier overnemen. Kom je helemaal niet opdagen op de door jou ingevulde bardiensten, dan volgt er een automatische incasso voor de boete van 35 euro. Voorkom dit door goed te plannen, of door tijdig vervanging te regelen als je onverhoopt echt niet kan.

De achterwacht

De barcommissie is overigens altijd geïnteresseerd in leden vanaf 18 jaar die in deze achterwacht willen optreden: geef je op via bar@tcdeleidsehout.nl

Afkopen

Wil je je bardiensten afkopen, dat kan natuurlijk. Laat het ons weten via bar@tcdeleidsehout.nl, je ontvangt dan een incasso van 100 euro en ben je dienstenvrij. 

Hoe kom je binnen in het clubhuis?

Er ligt een entree sleutel in een sleutelkastje bij de entree van Kinderdagverblijf De Krullevaar, gelegen eveneens aan de Antonie Duycklaan 14 in Leiden. (Dat is in de bocht 20 meter van de tennisbaan.) Als je  voor de deur staat van De Krullevaar, zie je het kastje links naast de regenpijp hangen. Het kastje heeft een zwart beschermingskapje dat je kunt openen door aan de grip bovenaan te trekken zodat het kapje loskomt. 

Het sleutelkastje wordt zichtbaar: Links zie je een rij met van boven af: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – A. En rechts : 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – B. 

Om het kastje te openen ga je als volgt te werk: 

 1. Druk voordat je de code invoert altijd op de knop ‘CLEAR’, zodat alle knopjes in de beginstand staan.
 2. Voer de code in (even goed doordrukken, er is enige weerstand) en druk de knop ‘OPEN’ naar beneden, zodat het kastje naar voren openklapt. Pak de sleutel eruit en sluit het kastje weer. Als je de knop ‘OPEN’ ingedrukt houdt, kan je het klepje zo weer sluiten, zo niet dan moet je de code nogmaals gebruiken (TIP). De code heb je gekregen in de automatische verstuurde mail als reminder van de bardienst. 
 3. Bij verkeerde code de knop ‘CLEAR’ gebruiken om naar de beginstand terug te keren.
 4. Sluit het beschermingskapje weer.

Sleutelkastje voor de kleedkamers

Er  is een sleutelkastje aan de buitenkant van het clubhuis opgehangen, rechts onder de klok. Hierin bevinden zich de sleutels voor de beide kleedkamers. Indien het clubhuis niet geopend is, kun je gebruik maken van de kluis om met de sleutel(s) te kleedkamer(s) te openen. Eenmaal  in de kleedkamer is gebruik van toilet, douche en watertap mogelijk. De toegangscode is het oprichtingsjaar van de club, bij een ieder welbekend en anders op te zoeken ;-)

Wat houdt bardienst draaien in?

Als je bardienst draait, ben je dat moment de gastheer of -vrouw van de club. Heb je de eerste dienst op de dag, dan open je de deuren van het clubhuis en de kleedkamers. Je maakt het gezellig met een muziekje en doet de lichten aan zorgt uiteraard voor koffie, thee, bier en kleine versnaperingen. Het goed schoonhouden houden van de bar evenals de voorraden aanvullen hoort ook bij de bartaken. Plus de afwasmachine in- en uitruimen en de prullenbak legen in de container. Je vindt de uitgebreide instructie in het barboek achter de bar.

Hierbij nog een aantal aandachtspunten op een rijtje:

 • Let op: we schenken uitsluitend alcohol aan 18+.
 • Open de deuren van de kleedkamers. De sleutels van de kleedkamers zitten aan de sleutelbos van de bar.
 • Houdt de bar schoon. Met name onder de lekplaat onder de tap en voor het koffiezetapparaat schoonhouden.
 • Terras opruimen en tafels schoonvegen.
 • Vul aub gekoelde voorraden tijdig aan.
 • Kijk ook of er nog biervaten koud staan in de daarvoor bestemde koelkast onder de bar.
 • Lees de handleiding over het koffiezetapparaat. Deze hangt ernaast. Let met name op de melkschuiminstructie: De melkkan van de koffie moet in de koelkast bewaard worden. Anders wordt de melk zuur. Maak deze ook regelmatig schoon. De melkkannen kunnen in de vaatwasser.
 • Lege flessen achterin wegzetten.
 • Volle vuilniszakken deponeren in de container bij de poort. 
 • Eventuele introductie door leden afhandelen (zie barboek). De introductiegelden kunnen gewoon in de kassa worden gedaan. 

Betalen

Met uitzondering van degene die bardienst draait ( hij of zijn mag 2 gratis consumpties per dienst nemen), moeten alle consumpties direct worden afgerekend, ook door bestuur en commissieleden. Bij voorkeur betalen met pin. Dat gaat via de IPAD die er ligt. Deze staat altijd aan.

Met cashgeld kan eventueel ook betaald worden. Ligt er veel papiergeld, doe deze dan in de geldenveloppe en deponeer deze in de kluis naast de meterkast achter in de keuken (zie barboek).

Afsluiten

 • Om 23:00 uur lichten van de baan uitdoen.
 • Alle lichten uitdoen, deuren kleedkamers op slot, deur clubhuis op slot, en hekpoort mag open blijven. 
 • Sleutels clubhuis terugbrengen conform instructie die via mail is ontvangen.(bij de Krullevaar)
 • Eventuele opmerkingen over voorraad of andere zaken die de bar aangaan in het bar-notitie-boek schrijven en eventueel mailen aan bar@tcdeleidsehout.nl (barroosterzaken) of clubhuis@tcdeleidsehout.nl (overige zaken aangaande de bar).

Regen. En nu?

Je staat ingedeeld voor bardienst en het regent. Wat nu? In principe kom je gewoon tenzij het natuurlijk overduidelijk is dat de banen absoluut onbespeelbaar blijven. In dat geval kan je je bardienst overslaan. In de ClubApp zie je of de banen bespeelbaar zijn. 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. In ieder geval op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.

NOC*NSF heeft samen met een aantal sportbonden waaronder de KNLTB gewerkt aan een IVA die gratis online wordt aangeboden via: www.nocnsf.nl/IVA. Op de website staat wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn/haar kennis getoetst door middel van een test van 20 vragen.

Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog 1 toe gemaild. Ook de 'barverantwoordelijke' ontvangt een afschrift. Daartoe kunnen jullie de naam van bestuurslid Jeroen Schutz (exploitatie) invullen met mailadres: IVA-TCLH@hotmail.com. De afschriften worden door het bestuur bewaard in een map die getoond kan worden bij controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Mocht je de test nog niet gevolgd hebben, graag doen en succes!

Indien er vragen zijn, dan kan via mail contact worden opgenomen met de barcommissie via bar@tcdeleidsehout.nl.

Zijn er vragen/problemen bel dan 0621228074 (Bas) of 0613548095 (Claudia).