Nieuwe co÷rdinator bardienst gezocht

Vrijwilliger gezocht! De huidige coördinator van het bardienstrooster (Erno) heeft aangegeven er aan het eind van het verenigingsjaar (eind maart) mee te willen stoppen. Vind je het leuk om je in te zetten voor de club en deze taak over te nemen? Het houdt globaal in dat je aan het begin van het seizoen het rooster maakt en gedurende het jaar contact heb met leden en daar waar nodig wijzigingen aanbrengt. Je wordt ingewerkt door Erno, je doet het van jan. t/m maart samen. De inschatting van Erno is dat je er 1 uur per week mee bezig bent. Interesse? Mail naar secretariaat@tcdeleidsehout.nl. 

Nieuws Overzicht