Hoe sleep je ook alweer de baan?

We kunnen eindelijk weer de baan op. En nu is het zaak dat we goed voor ze zorgen. De banen zijn deze week nog wat zacht, dus wees voorzichtig. Als er volgende week een paar buien overheen gaan, worden de banen automatisch wat harder. Wat kunnen we nu doen? Goed vegen! Deze en de komende week graag 2 x per uur. De gemeente doet het onderhoud van de tennis banen. De jongens komen elke dag voor inspectie, onderhoud en eventueel herstel. Ze hebben de indruk dat wij niet consequent op de juiste manier de banen vegen. Klik verder voor een toelichting hoe je het beste kan vegen. 

Onze banen liggen op afschot en water moet na een regenbui of sproeibeurt goed kunnen afvloeien naar de goot toe. Start daarom vanaf de goot in de lengterichting van het veld en sleep van hek tot net, dit voorkomt ophoping van gravel voor de goot. En begin echt bij de zijkanten, dus helemaal tussen de banen en de afvoergoot. 

Bedankt!

 

Nieuws Overzicht