Resultaten enquête zomerleden

We hebben 2 maanden geleden een enquête aan jullie gestuurd. We deden dit om inzicht te krijgen in hoe jullie onze club hebben ervaren. We hebben heel veel reacties ontvangen, waarvoor dank! We zijn heel blij met de waardering die jullie uitspreken naar de club. We krijgen een rapportcijfer van 8.8! 

We hebben er veel van geleerd. Hieronder een overzicht van de belangrijke punten. We hebben al een aantal verbeteringen in gang gezet en een aantal andere volgen later. Belangrijke resultaten en conclusies: 

 1. 42 respondenten waarvan 35% jeugdlid en 65% senior lid 

 1. Reden om lid te worden. De belangrijkste met 45% is dat dit tennis een alternatief is voor een sport die door Corona stilligt. Andere reden (in volgorde van belangrijkheid): ‘kennismaken van de club’, ‘bekende die al lid waren’, ‘kennismaken met de tennisclub voor een mooie prijs’ 

 1. Wat vind je van de activiteiten die worden georganiseerd. De belangrijkste is ‘hangt af van de activiteiten’ met 33% en daarna ‘ik vind het leuk om deel te nemen’ en ‘ik wist niet dat er activiteiten waren’  

 1. Hoe vaak tennis je? 57% 1 keer per week, 38% vaker dan 1x per week.  

 1. TevredenheidEen 8.8 op een schaal van 0-10. 

 1. Interesse in een winterabonnement. 60% neemt dit en 38% weet het nog niet zeker 

 1. Reden om geen abonnement te nemen. 12% zegt weer terug te gaan naar oude sport.  

 1. Mening over de informatie die vanuit de club wordt verstuurd. 98% vindt deze goed.  

 1. Suggesties aan de club. Dit was een open vraag. Hieronder de antwoorden die het vaakst genoemd staan: 

 • 'Meer gelegenheid om vrij te tennissen’ Dit is altijd een beetje passen en meten omdat we 4 banen hebben. We proberen echter voor ieder tijd vrij te maken om te spelen. Op de Clubapp kun je goed zien of er banen vrij zijn. Helaas kan het voorkomen dat speelruimte beperkt is door competitie of andere activiteiten. 
 • ‘Meer informatie over mogelijkheid om te lessen’ Les mogelijkheden zitten voor dit seizoen helaas aan hun limiet. Graag willen we erop wijzen dat er mogelijkheden zijn om in de winter te lessen en natuurlijk volgend jaar. Dit wordt aangegeven in de nieuwsbrief. 
 • Een aantal leden wilde ‘meer info over praktische zaken zoals puntentelling, hoe verlichting aan moet, beschikbaarheid van de banen bij regen, hoe een introducee mee te nemen’. Dit is hele waardevolle feedback, we hebben ons dit in het verleden onvoldoende gerealiseerd. We hebben meteen een pagina opgesteld met praktische informatie voor nieuwe leden, deze versturen al enige tijd aan nieuwe leden. 
 • Onduidelijkheid over de Corona regels. We hebben deze informatie inderdaad niet aan jullie gericht. Houd de communicatie komende week in de gaten, we zullen hier weer aandacht aan besteden via onze reguliere nieuwsbrief 
 • ‘Hoe kan je de bal pakken als je de bal over hek slaat. De deur is daar dicht’. We overwegen of we deze kunnen openlaten. 
 • Paar berichten over dat andere (bestaande) leden minder vriendelijk waren’. We zullen in de volgende nieuwsbrief hier aandacht aan besteden. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leden zich welkom voelen. Tenslotte maakt het niet uit of je nieuw bent of al langer rondloopt; de club is er voor iedereen.  
 • Organiseren van activiteiten voor kinderen van dezelfde leeftijd.  Verzoek om volgend jaar weer een zomerabonnement te nemen. We hebben dit nog niet besloten. We zien het echt als een kennismaking abonnement in de hoop dat jullie volgend jaar een heel jaar lid blijven.  
 • Verzoek om ouder/ kind toernooi te organiseren. Dit hebben we meteen gedaan, op 30 augustus!   
 

 

 

Nieuws Overzicht