We gaan gebruik maken van een sleutelkastje

Binnenkort gaan we een sleutelkastje in gebruik nemen. Dit vervangt het vaste ophaaladres bij Paulien en Erwin. Meer informatie volgt via bardienstrooster en de mails die hierover verstuurd worden. 

Het kastje gaat hangen bij de Krullevaar, een voor iedereen bekende plek en dicht bij de tennisclub. We hebben daartoe als bestuur besloten omdat we dan niet meer afhankelijk zijn van een sleuteladres én de mogelijkheid hebben de ophaaltijden van de sleutel en daarmee samenhangend de openingstijden van het clubhuis flexibeler te kunnen instellen.

Het sleutelkastje gaat voor iedereen gelden, zowel voor de ochtendgroepen als de reguliere bardienst. Dat betekent dat er nog maar één sleutel overblijft om het clubhuis te openen. Deze sleutel dient aan het begin van de bardienst uit het kastje te worden gehaald en aan het eind van de bardienst er weer in teruggeplaatst.

De instructie wordt aan alle leden die bardienst doen via bardienstrooster.nl verstuurd. De ochtendgroepen worden apart geïnformeerd. Ook de aanvullende informatie, zoals de ingangsdatum en de code om het kastje te openen wordt via bardienstrooster.nl verzonden.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de code elke 2 maanden gewijzigd. Dit wordt uiteraard op tijd naar de leden gecommuniceerd. Voor vragen/onduidelijkheden kan je bij Paulien Heij terecht via clubhuis@tcdeleidsehout.nl.

Vanuit de rest van het bestuur: veel veel dank aan Paulien en Erwin voor het 'zijn' van het ophaaladres!

 

 

Nieuws overzicht