Aantal leden stijgt weer!

Het zal voor velen geen verrassing zijn dat, net als in heel tennissend Nederland, ons ledenaantal de afgelopen jaren is teruggelopen. Maar om hoeveel leden gaat het nu eigenlijk? En met z’n hoevelen zijn we momenteel? Om met de deur in huis te vallen: bij onze tennisclub hebben we met z’n allen een nieuwe schwung gevonden en is er over dit seizoen zelfs weer een stijging waar te nemen.

De landelijke daling vindt zowel bij de senioren als bij de jeugd plaats. En hoewel TC De Leidse Hout relatief veel senioren telt, is er dit seizoen een opmerkelijke positieve trend waar te nemen: de jeugd groeit bij ons harder! Zo hard zelfs dat alle lessen voor de jeugd min of meer vol zitten en datzelfde is trouwens bij de senioren het geval. Op dit moment hebben we 393 leden met daarnaast 17 donateurs. Je zou kunnen zeggen dat ergens vorig jaar we ons dieptepunt hadden met naar schatting rond de 385 leden.

Natuurlijk is een stijging of daling de resultante van mensen die komen en die gaan, en dat gaat het hele seizoen door. In 2018 waren er meer dan 50 mensen die lid af werden en kwamen er zo’n 40 nieuwe tennissers bij. Dus je ziet dat het best om relatief grote aantallen verschuivingen gaat en dit beeld was de jaren daarvóór nog sterker. Dit seizoen hebben we al 27 nieuwe aanmeldingen en hebben er zich slechts 11 leden afgemeld.

We doen dus met z’n allen iets goed en dat is leuk! We hebben ooit met bijna 500 leden dezelfde 4 banen gebruikt en laat dat maar weer gebeuren: dus als je nog iemand kent die lekker af en toe een balletje wil slaan – hij/zij kan lid worden bij de oudste tennisvereniging van Leiden!

 

 

Nieuws overzicht