Schooltennis groot succes!

We hebben als bestuur dit jaar actief ingezet op het werven van nieuwe leden. We hebben eerder dit jaar verteld over de flyer actie in de buurten rondom de club. En ook richten we ons op nieuwe jeugdleden door de kinderen van de omliggende scholen uit te nodigen om kennis te maken. Afgelopen weken zijn op 2 dinsdagochtenden 200 kinderen van de Leidse Hout school langsgekomen op de club.

Trainer Ad heeft dit met veel enthousiasme gedaan, ondersteund door enkele vrijwilligers van de club. Zeker de eerst dinsdag was het een hele warme dag en werd doorlopend water gedronken. We kregen veel enthousiaste verhalen terug.  De juffen hebben in de klas flyers van de club rondgedeeld. Inmiddels heeft het al geresulteerd in enkele aanmeldingen voor een kennismakingscursus. Geslaagde actie dus!

Nieuws overzicht