Club van 100

Sinds vorig jaar is het bestuur actief aan het zoeken naar sponsors voor onze club. Zo zijn we op dit moment bezig om sponsoren te vinden voor nieuwe scoreborden en voor winddoeken bij de banen. Ook is inmiddels door het bestuur besloten dat, mits voldoende belangstelling, we starten met een 'Club van 100'. Lees onderstaande tekst hierover en geef je op als je interesse hebt!

Wat is de Club van 100?

Met het oprichten van deze Club van 100 willen wij, zonder winstoogmerk, extra financiële armslag realiseren voor het ondersteunen van de vele activiteiten binnen onze club in de breedste zin van het woord. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten en faciliteiten die de 'Club van 100' mogelijk kan maken:

  • organiseren van meer activiteiten voor onze jeugd- en juniorleden;
  • organiseren van diverse evenementen voor onze seniorleden;
  • aanschaf van nieuw terrasmeubilair
  • opknappen van de entree, door de grote bloembak van nieuwe planten te voorzien
  • financiële bijdrage leveren aan initiatieven van commissies

Eenmaal per jaar organiseren wij speciaal voor onze Club van 100 een avond waarbij wij bespreken welke activiteiten en faciliteiten vanuit de 'Club van 100' financieel ondersteund dienen te worden. Deze avond wordt afgesloten met een borrel. 

Wat moet u doen om lid te worden?

Om lid te worden van de Club van 100 vragen wij u eenmaal per jaar Euro 100 te doneren. U kunt deelnemen op eigen naam, als familie, als tennisteam of op naam van uw bedrijf/onderneming. Ook kunt u besluiten om op basis van een notariële akte 5 jaar lang jaarlijks Euro 100 te doneren. Deze schenking is dan mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Om lid te worden van de Club van 100 kunt u een mailtje sturen naar secretariaat@tcdeleidsehout.nl. Uw jaarlijkse donatie wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór 1 december aangeeft uw donatie stop te willen zetten.

Wat krijgt u als lid van de Club van 100?

  •  vermelding van naam, familienaam, teamnaam of onderneming op het Club van 100-bord dat in het clubhuis komt te hangen.
  • vermelding van alle leden van de Club van 100 op de website van onze club;
  • éénmaal per jaar een gezellige borrel met alle leden van de Club van 100 op ons tennispark.
  • dankbaarheid voor uw extra steunt aan onze mooie club! 

Verantwoording Club van 100

Er is geen apart bestuur voor de Club van 100. De jaarlijkse bijdrage komt ten goede aan de vereniging. In het jaarverslag van de club en op de jaarvergadering zal apart worden stilgestaan bij de inkomsten en uitgaven van de Club van 100.

Start

De Club van 100 gaat van start wanneer zich voldoende ‘club van 100-leden' hebben aangemeld om 1) de startkosten (m.n. investering in een bord) te dekken en 2) om met een goedgevuld bord te starten. Wij verwachten van start te kunnen wanneer tien donateurs zich hebben aangemeld.

Wij hopen dat velen van jullie ons initiatief steunen door lid te worden van de Club van 100.

Nieuws overzicht