Verslag ALV 20 februari 2019

20 februari vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. We hebben ervoor gekozen om de verschillende commissies, zoals de exploitatie commissie (o.a. clubhuis, banen, bar), de leden commissie Senioren en de commissie Junioren wat uitvoeriger dan anders verslag te laten uitbrengen van de activiteiten van het afgelopen jaar. We zijn trots op de resultaten en willen het graag met jullie delen. Deze stukken zijn vooraf ook via email gedeeld met jullie. Deze opzet is ons goed bevallen en daar gaan we ook mee door.

Daarnaast is uiteraard ook het jaarverslag 2018 en de begroting voor 2019 toegelicht en goedgekeurd. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden aangetreden, Frank Manders (voorzitter) en Mark van der Vlies (secretaris). Zij vervangen respectievelijk Paul Gerrits en Pieter van Delden. De laatste 2 zijn terecht bedankt voor hun grote inzet in de laatste jaren. Ze hebben onder meer lastige onderhandelingen gevoerd met de gemeente over de huur van de grond en het gebruik en onderhoud van de banen.  

Lees ook de uitgebreide notulen

Nieuws overzicht